Arctic Winter Games på Grönland

skidor_114400789

De arktiska vinterspelen är en internationell tävling som utspelas vartannat år. Syftet till denna vintersporttävling är för att lägga ljus på vintersporter och hedra den sport och kultur som cirkulerar arktis.

Tävlingen grundades 1969 och ägde rum i staden Yellowknife i Kanada och har sedan dess gjorts varannat år. I år ska det utspelas på Grönland kring staden Nuuk.

Ideén bakom de arktiska vinterspelen är att “tävlande från norr ska kunna tävla på sina villkor, på sin egen mark.” I början var det omkring 600 tjänstemän, tränare och deltagare som besökte spelen i Yellowknife. Sedan dess har spelen dragit till sig allt fler deltagare och ännu fler åskådare.

1978 började man dela ut ett pris som heter Hogdson Trophy. Denna utmärkelse ges ut för att uppvisa laganda och rättvist spelande. Priset ges ut varje år och är döpt efter Stuart Milton Hodgson som är en före detta guvernör över Northwest Territories i Kanada.

Traditionellt sett har spelen oftast varit kring de nordiska områderna i Kanada men sedan tidigt 2000-tal har områden som Grönland kunnat vara med och delta.

Deltagare som får en bra position i denna tävling brukar ofta vara välomtalade i OS vintersporterna. Detta är även ett perfekt tillfälle att sätta sin träning i verk och uppvisa vad man kan inför ett kommande vinter OS.