Få barnen att röra på sig mer

Om ni har svårt att hitta aktiviteter som de yngsta i familjen skulle kunna tänka sig att hålla på med så ger vi här ett utomordentligt bra tips för er med barn mellan två och åtta år. Det är viktigt att man tycker det är roligt att hålla på med någon aktivitet. Att få barnen att röra på sig mer är viktigt. 

Det är inte alltid som man som förälder kan hitta på aktiviteter för den yngre generationen utan då är det en stor fördel att det finns de som tagit tag i saken och ordnar olika typer av aktiviteter som man kan anmäla sig till. Flipkidz är ett koncept där glädje och rörelse är det som står i fokus. På flertalet orter i Sverige så finns utspridd främst i södra delarna av landet men finns på några av de större orterna i norra delarna. Du kan läsa mer på deras sajt om vad Flipkidz är.

Det delas upp i grupperna 2-3 år, 4-5 år och 6-8 år. Så om ni har barn i någon av de åldrarna så kanske detta är något som ni kan kolla på och om det finns i närheten där ni bor. Under en termin så träffs man 10 veckor där glädje, upplevelse och gemenskap är de ledord som följs. Under två veckor så tränas vissa färdigheter. Det kan som exempel vara att balansera, hoppa, rulla och springa en termin. Nästkommande termin så fokuserar man på andra färdigheter. Det rekommenderas att man är med och deltar i kursen under i alla fall två terminer.